5/9/13

Bas payaar Hona chahiye

Jo bhi ho... Or jesa bhi ho.... Bad payaar Hona chahiye

No comments: